Category Archives: Pemancar

Pemancar AM 80M Band NPN Final D313

Tidak beda jauh dengan Power yang dihasilkan dari transistor tipe PNP yang berjenis germanium sedangkan transistor NPN berjenis silikon yang lebih mudah didapatkan di pasaran dan juga lebih mudah dalam perakitannya.

Oscilator Transistor 2SC710


Baca lebih lanjut

Iklan

Pemancar AM 80M Transistor PNP 2SA221 Final 2SA671

Experimen pertama dengan power lebih  besar adalah dengan memakai taransistor PNP oscilator transistor yang dipakai 2SA221, Buffer 2x 2SA221, Driver dengan 2SA699 dan Final menggunakan 2SA671 tarfo modulasi OT246

Schema Pemancar dengan transistor PNP :


Baca lebih lanjut

Pemancar Dengan Power Besar, Final menggunakan Power MOSFET

Ini baru skema Pemancar AM yang benar – benar dapat menghasilkan Power yang lebih besar bisa dikatakan sebanding dengan pemancar Tabung.

DRIVER & FET POWER RF AMP

Baca lebih lanjut

Pemancar AM 80M Power Kecil / Pemancar Mini

Pertama kali membuat Pemancar AM hanya berisi beberapa komponen saja hanya terdiri satu transistor untuk oscilator dan satu transistor lagi untuk penguat dari pemancar tersebut dan trafo modulasi

Baca lebih lanjut